Preklady a tlmočenie - poľština

Potrebujete preklad odborného alebo bežného textu z poľštiny do slovenčiny. Prípadne preklad opačný - zo slovenčiny do poľštiny.

Chceli by ste sa dorozumieť pri telefonickom rozhovore s poľsky hovoriacou protistranou.

Chcete niečo predať alebo kúpiť, hľadáte pracovníkov pre Vašu firmu alebo odborníkov z nejakej oblasti a chcete to realizovať prostredníctvom inzerátu na poľských inzertných portáloch.

Alebo niečo vybaviť v Poľsku - ubytovanie, zistiť cenu výrobku, služby alebo informácie iného charakteru, nájsť obchod s potrebným sortimentom, prípadne odberateľa na svoj výrobok (ponuku). Pomôcť pri vybavovaní rôznych úradných, obchodných a súkromných záležitostí.

Pre ďaľšie informácie si vyberte z nasledujúcich možností:

PONUKA

PREKLADY Z / DO POĽSKÉHO JAZYKA - cena od 3 € za normostranu

Potrebujete preložiť odborný alebo bežný text z poľštiny do slovenčiny. Preklady bežných i odborných textov z rôznych oblastí:

 • technika
 • elektronika
 • elektrotechnika
 • energetika
 • populárne a náučné texty
 • odborné texty
 • reklamné texty
 • náučná literatúra
 • návody na použitie
 • obchodná korešpodencia
 • web stránky
 • cestovný ruch
 • zdravoveda, liečiteľstvo
 • liečivé byliny a recepty

TLMOČENIE

 • tlmočenie bežné, sprievodcovské, pri exkurziách, návštevách podnikov
 • tlmočenie konferenčné po telefóne

TLMOČENIE VÁŠHO TELEFONICKÉHO HOVORU

Potrebujete sa pomocou telefónu dohovoriť s poľskou protistranou a neviete po poľsky. Žiadny problém. Konferenčný hovor to vyrieši.

Potrebujete komunikovať prostredníctvom telefónu pričom druhá strana hovorí po poľsky a Vy zasa po slovensky. Ako sa porozumieť? Je to realizovateľné pomocou konferenčného hovoru, pri ktorom sú v priamom telefonickom spojení volajúci (Vy), volaný (poľsky hovoriaca protistrana) a tlmočník.

Za telefonické spojenie nič neplatíte!

VYBAVOVANIE RÔZNYCH DOKUMENTOV A ÚRADNÝCH, OBCHODNÝCH A SÚKROMNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ V POĽSKU

Potrebujete niečo vybaviť v Poľsku - ubytovanie, zistiť cenu výrobku, služby alebo informácie iného charakteru, nájsť obchod s potrebným sortimentom, prípadne odberateľa na svoj výrobok (ponuku). Pomôcť pri vybavovaní rôznych úradných, obchodných a súkromných záležitostí. Prípadne môcť sa dorozumieť pri telefonickom rozhovore s poľsky hovoriacou protistranou.

Chcete prezentovať svoj výrobok alebo službu v Poľsku, našli ste tam aj príp. záujemcu (napr. pomocou internetu) a potrebujete sa s ním spojiť a dohovoriť sa na ďaľšom postupe. V tom prípade Vám ponúkam využitie služby Tlmočenie Vášho telefonického hovoru. Je možné, že záujemca by chcel Váš produkt vidieť nielen prostredníctvom médií (internet), ale uvítal by aj jeho prezentáciu naživo, t. j. prezentáciu v priamom kontakte s ponúkaným produktom. Jeho cesta z Poľska k Vám na Slovensko kvôli prezentácii výrobku nie je preňho výhodná tak z časového ako aj finančného hľadiska (náklady na cestovné, ubytovanie, strava) ako aj z dôvodu neznalosti slovenského jazyka a navyše tento záujemca nemá istotu, že Váš produkt kúpi. Vaša cesta k záujemcovi do Poľska tiež nemá záruku návratnosti a náklady nie sú zanedbateľné (časové a finančné hľadisko), pričom poľský jazyk tiež neovládate na potrebnej úrovni. Ak by ste chceli, môžem tieto problémy s prezentáciou Vášho produktu riešiť za Vás tým, že po dohode s Vami môžem vykonať prezentáciu priamo u zákazníka namiesto Vás. Vaše náklady spojené s prezentáciou - čas, náklady na cestu, stravné, ubytovanie, prípadné náklady na tlmočníka - sa tým výrazne znížia.

UMIESTŇOVANIE VAŠICH INZERÁTOV NA POĽSKÝCH INZERTNÝCH PORTÁLOCH

Potrebujete niečo predať alebo kúpiť (auto, elektronika: PC, telefón, audio-video ..., stroje, hudba, nábytok, oblečenie, športové potreby...), hľadáte pracovníkov pre Vašu firmu (pracovník do výroby, murár, maliar . . .) alebo odborníkov z nejakého odboru (veda, medicína, technika . . .) a chcete inzerovať aj v Poľsku.

Zabezpečím preklad textu Vášho inzerátu do poľštiny a jeho umiestnenie na poľských inzertných portáloch (elektronických alebo v novinách a – neplatených alebo platených a poskytnem Vám plnú spoluprácu pri ďaľšej činnosti súvisiacej s uverejnením tohto inzerátu - kontakt s poľským klientom reagujúcim na Váš inzerát (rozhovor s poľskou protistranou prostredníctvom telefónu - viď možnosť: Tlmočenie Vášho telefonického hovoru, pomoc s prekladom textu pri Vašej písomnej komunikácii prostredníctvom e-mailov, príp. ústna resp. písomná komunikácia s klientom vo Vašom mene).

O MNE

Štúdium odboru "Prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk" som ukončil štátnou skúškou na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Viac ako 20 ročná prax na území Poľska v oblasti nákupu, predaja a servisu spotrebnej elektroniky, elektronických zariadení a elektronických súčiastok. Dôkladná znalosť poľského prostredia a trhu, množstvo kontaktov.

Venujem sa prekladu textov z poľštiny a do poľštiny - preklady bežných a odborných textov. Vaše otázky týkajúce sa prekladu môžete konzultovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Čas a cena prekladu sú určené rozsahom prekladaného textu ako aj charakterom prekladu (bežný alebo odborný preklad). Kalkuláciu prekladu Vám zašlem e-mailom resp. uvediem telefonicky.

Okrem prekladu z poľského jazyka do slovenčiny a zo slovenského jazyka do poľštiny Vám môžem pomôcť pri zabezpečení prekladov:

poľština - ruština, ruština - poľština
poľština - nemčina, nemčina - poľština
poľština - angličtina, angličtina - poľština
poľština - francúzština, francúzština - poľština
poľština - španielčina, španielčina - poľština
poľština - taliančina, taliančina - poľština

KONTAKT

Mgr. Ivan Vlček
Brezova 18/24
Spišská Nová Ves
052 01
Tel: + 421 905 342 421
E-mail: ivanvlcek.snv@gmail.com
Web: www.prekladpolstina.sk